Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Akcji PL +30,78% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +30,42% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ROCKBRIDGE NEO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ZGR +30,39% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Akcji PL +30,27% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +30,12% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Polskich Plus PL +29,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Korona Akcje PL +29,67% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Japonia ZGR +29,16% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL +29,03% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +28,95% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity ZGR +28,90% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek PL +28,71% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR +28,06% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Zrównoważony PL +28,03% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PL +27,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji PL +27,45% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Japońskiego ZGR +27,09% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich PL +26,65% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji PL +26,58% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Akcji PL +26,39% akcyjne 6 Kup