Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond ZGR +9,34% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Polskiego PL +31,90% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji Polskich PL +31,66% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL +29,03% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek PL +32,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa ZGR +32,95% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity ZGR +28,90% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Korona Akcje PL +29,67% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji kat. B PL +11,49% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Polskich Plus PL +29,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Zrównoważony PL +18,14% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Zrównoważony PL +19,28% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Akcji PL +30,78% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GOLDMAN SACHS Globalny Długu Korporacyjnego ZGR +8,82% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR +11,12% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +18,96% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji MiŚ Spółek ZGR +37,11% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek PL +35,15% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL +36,46% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Growth ZGR +34,74% akcyjne 6 Kup