Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich ZGR +11,90% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Rynków Wschodzących ZGR +9,88% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Akcji PL +49,33% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek PL +33,08% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji PL +27,45% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR +28,06% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL +11,36% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Małych i Średnich Spółek PL +3,61% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Value Leaders PL +16,89% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Akcji PL +26,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Amerykańskiego ZGR +22,83% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Akcji PL +30,27% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR +8,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Globalnych PL +13,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT GreenStars ZGR +20,96% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR -8,48% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +20,78% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity ZGR +28,90% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Multistrategia ZGR +6,93% inne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Globalnych Trendów ZGR +7,42% akcyjne 6 Kup