Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR +3,00% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Value ZGR +3,29% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG ZGR +3,88% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Strategii Dłużnych PL +3,95% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Surowcowy ZGR +4,05% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO ESG Income ZGR +4,55% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Ultra Długoterminowych ZGR +4,60% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR +4,61% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych ZGR +4,64% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR +4,68% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja PL +4,81% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR +5,09% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych ZGR +5,16% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Dłużny Uniwersalny PL +5,39% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. GOLDMAN SACHS Obligacji PL +5,53% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji PL +5,63% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Globalny PL +5,67% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +5,80% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Polskich Innowacji PL +5,82% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych PL +5,85% dłużne 4 Kup