Dodaj do porównania BPS Konserwatywny PL +8,74% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Zrównoważony PL +22,07% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +28,45% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Akcji PL +30,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR +34,17% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus PL +9,47% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR +10,79% inne 5 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Oszczędnościowy PL +10,53% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +24,79% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich PL +31,00% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZGR +13,76% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek PL +35,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR +32,17% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) PL +25,97% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Growth ZGR +34,98% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. QUERCUS Agresywny PL +36,54% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +20,60% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL +10,99% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Korona Zrównoważony PL +23,52% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PL +33,75% akcyjne 6 Kup