Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL +40,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Japońskiego ZGR +35,80% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) PL +13,36% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ROCKBRIDGE NEO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ZGR +27,75% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek PL +23,79% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL +21,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Ekologicznych Europejskich PL -9,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Globalny S ZGR +11,33% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Surowców ZGR +2,74% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Polskiego PL +36,44% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji Polskich PL +35,24% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Europejskich ZGR +5,86% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek PL +33,62% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa ZGR +30,53% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -18,03% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Korona Akcje PL +32,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL +27,70% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji PL +37,04% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej ZGR +13,74% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PL +40,36% akcyjne 6 Kup