Dodaj do porównania NOVO Zrównoważonego Wzrostu PL -27,16% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych ZGR +4,15% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Akcyjny PL -21,11% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Japońskiego ZGR -1,72% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Akcji PL -26,10% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR -31,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek ZGR -23,33% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR -38,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) PL -19,29% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Akcji Europejskich S ZGR -30,92% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL -32,06% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji: Megatrendy ZGR -20,95% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PL -17,43% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Europejskich ZGR -10,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Amerykańskich ZGR -5,79% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Polskiego PL -20,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Rynków Wschodzących ZGR -12,44% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B PL -3,36% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR -10,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Nowa Europa (d. MetLife) ZGR -19,89% akcyjne 6 Kup