Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) PL +11,05% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +7,72% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu ZGR +7,72% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji kat. B PL +14,13% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania C-QUADRAT ARTS Total Return Bond ZGR +8,21% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GOLDMAN SACHS Globalny Długu Korporacyjnego ZGR +8,68% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Global High Yield Bond (w likwidacji) ZGR +4,14% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Obligacji Skarbowych PL +7,72% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GOLDMAN SACHS Krótkoterminowych Obligacji PL +7,66% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. GOLDMAN SACHS Obligacji PL +7,20% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Konserwatywny PL +7,40% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Konserwatywny Plus PL +6,57% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Obligacji Rynków Wschodzących ZGR +4,14% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL +8,25% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus PL +10,17% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR -7,39% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Value ZGR +3,29% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Obligacji Plus PL +7,86% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Konserwatywny ZGR +7,22% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Korona Obligacje PL +9,23% dłużne 4 Kup