Dodaj do porównania ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) PL +31,62% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek PL +31,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL +31,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +31,02% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +30,63% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Selektywny PL +30,37% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PL +29,49% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ROCKBRIDGE NEO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ZGR +28,93% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Amerykańskiego ZGR +28,62% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Korona Zrównoważony PL +28,33% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek PL +28,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Amerykańskich ZGR +27,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Zrównoważony PL +27,59% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Technologii i Innowacji Globalny ZGR +27,33% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR +27,30% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR +26,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +26,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji Amerykańskich ZGR +26,25% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) PL +26,00% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Zrównoważony PL +25,68% mieszane 5 Kup