Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR +2,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Krótkoterminowych PL +22,15% dłużne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Globalnych Trendów ZGR +10,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B PL -1,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA ZGR +24,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR -2,96% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Growth Leaders ZGR +21,22% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji ZGR +17,67% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +26,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek ZGR +32,43% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych ZGR +9,58% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Growth ZGR +39,16% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA m-INDEKS FIO kat.B (w likwidacji) PL +32,17% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ZGR -8,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL +37,11% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Japońskiego ZGR +42,47% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR +27,30% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. QUERCUS Agresywny PL +42,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich ZGR -2,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek PL +28,14% akcyjne 6 Kup