Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
275 / 308 funduszy
   
Dodaj do porównania IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL -10,05% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących PL -16,79% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych PL -0,77% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania OPEN Aktywnej Alokacji PL -8,25% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych PL -15,82% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji PL +0,25% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Zrównoważony Azjatycki PL -8,02% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Zrównoważony PL -4,29% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MILLENNIUM Instrumentów Dłużnych PL -0,15% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek PL -9,63% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL -13,24% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +0,18% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PL -14,36% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL +0,12% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Mieszany PL -9,97% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Skarbowych PL +0,23% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania OPEN Obligacji PL -1,45% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji PL -12,67% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PL -9,19% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Nowa Europa PL -12,08% akcyjne 5 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
275 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron