Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
266 / 306 funduszy
   
Dodaj do porównania SKARBIEC III Filar PL -2,13% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL -3,99% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek PL -7,98% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Małych Spółek PL -7,80% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PL -10,63% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Zrównoważony Azjatycki PL -1,64% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek PL -5,97% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL -9,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny PL -7,47% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +0,34% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania NN Konserwatywny PL +0,82% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL -9,49% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Papierów Dłużnych PL +1,60% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. UniOszczędnościowy PL +1,94% dłużne 1 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Stabilnego Wzrostu PL -1,72% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Konserwatywny Plus PL +0,83% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania OPEN Oszczędnościowy PL -0,60% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Europejskich Akcji PL -11,19% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Skarbowych PL +0,49% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny PL -6,60% akcyjne 6 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
266 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron