Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
266 / 306 funduszy
   
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny PL -11,60% inne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Papierów Dłużnych PL -0,72% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących PL -8,78% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL -11,24% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL -9,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Średnich Spółek PL -6,34% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Stabilnego Wzrostu Plus PL -7,31% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Globalnych PL -6,56% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Japonia PL -9,68% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania OPEN Aktywnej Alokacji PL -5,13% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych PL -10,92% inne 5 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek PL -10,02% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych Plus PL +1,68% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Małych i Średnich Spółek PL -9,19% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Surowców i Energii PL -6,12% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Mieszany PL -7,45% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji PL -6,51% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL -6,05% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych PL -3,19% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dochodowy PL +2,54% dłużne 3 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
266 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron