Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
275 / 308 funduszy
   
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Skarbowych PL +0,23% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania OPEN Obligacji PL -1,45% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji PL -12,67% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PL -9,19% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Nowa Europa PL -12,08% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynków Wschodzących PL -9,18% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych PL -0,27% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy PL -0,18% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Europejskiego PL -12,08% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Średnich Spółek PL -10,83% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek PL -12,49% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PL -15,79% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowych Spółek PL -8,38% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Ochrony Kapitału Kat. A PL +0,28% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL -10,33% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Obligacji Przedsiębiorstw ZGR -0,28% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NOVO Zrównoważonego Wzrostu PL -4,58% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej PL -9,34% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania OPEN Oszczędnościowy PL -2,44% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Małych Spółek PL -11,84% akcyjne 5 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
275 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron