Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
268 / 302 funduszy
   
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +42,43% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +42,46% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +42,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +27,97% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO ZGR +11,10% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +35,59% akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL +4,82% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Akcyjny PL +48,36% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +13,96% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +0,69% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR +31,47% inne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +2,63% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji PL +38,72% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Amerykańskich ZGR +34,76% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR +26,49% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL +51,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Rynków Wschodzących ZGR +36,22% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR +1,55% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR +6,96% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalny Akcji ZGR +29,89% akcyjne 5 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
268 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.