Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
259 / 293 funduszy
   
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ZGR +45,76% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny ZGR +45,44% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich ZGR +45,37% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Małych Spółek PL +45,17% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Średnich i Małych Spółek PL +45,13% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +44,93% inne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny ZGR +44,44% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +43,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR +43,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL +43,53% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL +43,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PL +42,66% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR +42,42% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NOVO Akcji PL +42,01% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Polskich PL +41,97% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 25 Małych Spółek PL +41,55% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji PL +41,17% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PL +41,08% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Amerykańskiego ZGR +40,96% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR +40,84% akcyjne 6 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
259 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.