Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
264 / 299 funduszy
   
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Selektywny PL +13,57% inne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Globalnych Akcji Wzrostu ZGR +13,51% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Technologii i Innowacji Globalny ZGR +12,69% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych PL +12,64% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny ZGR +12,03% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Stabilny Kat. A ZGR +11,61% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcji Amerykańskich ZGR +11,46% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Akcji Europejskich Kat. S ZGR +10,25% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PL +10,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek ZGR +9,56% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje: Turcja ZGR +8,80% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +8,61% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ROCKBRIDGE Obligacji PL +8,50% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Średnich Spółek PL +8,49% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Obligacji PL +8,49% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NOBLE FUND Obligacji PL +8,44% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL +8,22% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcji Europejskich ZGR +8,07% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. PKO Papierów Dłużnych USD ZGR +7,82% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji 2 PL +7,79% dłużne 3 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
264 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron