Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
264 / 299 funduszy
   
Dodaj do porównania NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR +7,71% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Aktywny Akcji Globalnych ZGR +7,22% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania Generali Obligacje: Nowa Europa ZGR +7,17% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AVIVA Kapitał Plus PL +7,16% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Papierów Dłużnych Polonez PL +6,68% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Optymalnego Wzrostu ZGR +6,21% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 25 Małych Spółek PL +6,12% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Dłużny Aktywny ZGR +6,00% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Dłużny Uniwersalny PL +5,99% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +5,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji kat. B PL +5,45% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Generali Korona Obligacje PL +5,37% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PL +5,11% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Obligacji Dynamiczny PL +5,09% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Obligacji PL +5,09% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych PL +5,07% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja PL +5,01% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO ZGR +4,88% inne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Dłużny kat. B PL +4,87% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Stabilnego Wzrostu PL +4,68% mieszane 4 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
264 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron