Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
262 / 294 funduszy
   
Dodaj do porównania INVESTOR BRIC ZGR +11,51% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ZGR +11,22% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Technologii i Innowacji Globalny ZGR +11,19% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Małych Spółek PL +11,10% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego PL +10,87% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PL +10,45% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Obligacje: Nowa Europa ZGR +10,02% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR +9,89% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Africa and Frontier ZGR +9,88% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek ZGR +9,80% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Małych Spółek PL +9,66% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia ZGR +9,53% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Rynków Wschodzących ZGR +9,39% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje: Daleki Wschód ZGR +9,34% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje Dywidendowy ZGR +9,27% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek ZGR +9,26% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Akcji ZGR +9,19% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +9,03% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ZGR +8,86% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. PZU Papierów Dłużnych Polonez PL +8,83% dłużne 3 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
262 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron