Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
264 / 299 funduszy
   
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL +0,94% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych ZGR +0,88% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania BPS Konserwatywny PL +0,86% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +0,79% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Plus PL +0,75% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +0,69% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji Korporacyjnych PL +0,61% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dochodowy ZGR +0,55% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Globalnych ZGR +0,52% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Europejskich Akcji ZGR +0,52% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Stabilnego Inwestowania PL +0,38% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Obligacji Rynków Wschodzących Plus ZGR +0,36% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR +0,29% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania OPEN Konserwatywny - w likwidacji PL +0,27% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych PL +0,20% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NN Stabilnego Wzrostu PL +0,18% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL +0,09% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania NN Nowej Azji ZGR +0,09% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Światowych ZGR +0,07% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania MetLife Stabilnego Wzrostu PL -0,18% mieszane 4 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
264 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron