Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
262 / 294 funduszy
   
Dodaj do porównania INVESTOR Obligacji Rynków Wschodzących Plus ZGR +3,94% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor ZGR +3,88% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych PL +3,86% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji kat. B PL +3,84% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu ZGR +3,84% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy Income and Growth ZGR +3,81% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja PL +3,74% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji PL +3,66% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Aktywny Dochodowy PL +3,63% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Lokata Plus PL +3,62% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Strategii ZGR +3,58% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Globalnych ZGR +3,57% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Skarbowych PL +3,56% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ US Short Duration High Income Bond ZGR +3,55% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +3,55% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania OPEN Obligacji PL +3,53% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +3,43% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Dynamiczny Globalnej Alokacji ZGR +3,43% inne 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Amerykańskich ZGR +3,36% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Dłużny kat. B PL +3,36% dłużne 3 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
262 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron