Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
262 / 294 funduszy
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR +15,36% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Amerykańskiego ZGR +15,34% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 25 Małych Spółek PL +15,20% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Dywidendowych Globalny ZGR +15,17% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR +14,90% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO ZGR +14,60% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +14,07% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR +13,76% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowoczesnych Technologii PL +13,67% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych PL +13,38% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR +12,84% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Globalny Spółek Dywidendowych ZGR +12,48% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Emerging Markets Opportunities ZGR +12,48% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Europejski Spółek Dywidendowych ZGR +12,46% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +12,13% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Rozwiniętych ZGR +11,96% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje Selektywny Globalny ZGR +11,87% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Nowa Europa ZGR +11,85% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Europejskiego ZGR +11,85% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje Biopharma ZGR +11,60% akcyjne 5 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
262 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron