Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
260 / 296 funduszy
   
Dodaj do porównania Generali Oszczędnościowy PL +1,17% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych PL +5,26% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Oszczędnościowy PL +1,45% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania OPEN Konserwatywny - w likwidacji PL +0,27% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NOBLE FUND Konserwatywny PL +3,81% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Skarbowych PL -0,45% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dłużny PL +3,31% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Długoterminowych PL +3,13% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +2,18% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +1,63% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny PL +1,38% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Obligacji PL +4,83% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL +0,96% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych PL +2,96% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Generali Korona Dochodowy PL +2,21% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Konserwatywny PL +0,82% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL +1,41% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Spokojna Inwestycja PL +2,48% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Plus PL +0,47% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja PL +4,63% dłużne 2 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
260 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron