Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
261 / 294 funduszy
   
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Aktywny Dochodowy PL +3,23% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny Plus PL +1,98% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji PL +5,40% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR +1,99% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych Plus PL +1,54% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL +0,79% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji PL +3,16% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych ZGR +5,78% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +2,51% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL +2,13% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +2,76% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dłużny PL +2,82% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. BPS Dłużny PL +5,68% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL +1,94% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Długoterminowych PL +1,93% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Papierów Dłużnych PL +1,91% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Obligacji Korporacyjnych ZGR +3,42% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus PL +2,71% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Skarbowych PL +2,55% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Oszczędnościowy PL +2,43% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
261 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron