Karta funduszu

ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Modelowa struktura portfela
Zarządzający
Grzegorz Prażmo, Kamil Kowalewski
Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +0,68%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +4,04%
Widok zawartości stron