Karta funduszu

Rockbridge Gier i Innowacji - wiadomości fundusz parasolowy

Oświadczenie Zarządu Rockbridge TFI

"W związku z publikacjami prasowymi informującymi o zatrzymaniu byłego prezesa i wiceprezesa Altus TFI S.A. w sprawie dotyczącej działalności spółki GetBack S.A., informujemy, że Rockbridge TFI prowadzi działalność całkowicie niezależną od Altus TFI.
Nigdy też Rockbridge TFI nie było zaangażowane w relacje, w związku z którymi prowadzone jest postępowanie.
Jednocześnie podkreślamy, że zatrzymania, o których informuje dzisiejsza prasa pozostają bez związku z działalnością prowadzoną przez Rockbridge TFI i zarządzanymi przez Rockbridge TFI funduszami inwestycyjnymi.
Wydarzenia te pozostają bez wpływu na bieżącą działalność Rockbridge TFI oraz zarządzane fundusze inwestycyjne."

Zarząd Rockbridge TFI

Widok zawartości stron