Karta funduszu

INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.01.2021 r.
Zarządzający

Maciej Chudzik- Absolwent Kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zdany I stopień egzaminu CFA. Laureat nagrody Złoty Portfel Gazety Parkiet dla zarządzającego najlepszym funduszem zrównoważonym w 2010 roku. Od lutego 2007 do czerwca 2011 w Aviva Investors Poland jako analityk rynku akcji, a następnie zarządzający funduszami. Od grudnia 2004 dostycznia 2005 staż w Banku Millennium, następnie do stycznia 2007 jako doradca w bankowości prywatnej i analityk w departamencie bankowości detalicznej.

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +7,01%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +6,91%
Widok zawartości stron