Karta funduszu

INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego - wiadomości fundusz parasolowy

123... 13

ALFY 2017 przyznane

Już po raz piąty serwis Analizy Online przyznał nagrody dla najlepszych funduszy.

Nagrody otrzymały fundusze z 8 najpopularniejszych kategorii z 4 segmentów rynku: akcyjnego, polskich papierów dłużnych, polskich mieszanych oraz gotówkowych i pieniężnych. Aż 6 z nagrodzonych funduszy jest dostępnych na platformie bossafund.pl, bez opłat manipulacyjnych za zakup jednostek.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria Fundusz Zarządzający
Najlepszy fundusz akcji małych
i średnich spółek
NN Średnich i Małych Spółek
(NN FIO)
Marcin Szortyka, Michał Witkowski
Najlepszy fundusz akcji polskich UniKorona Akcje
(UniFundusze FIO)
Ryszard Rusak
Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
(Investor FIO)
Maciej Chudzik
Najlepszy fundusz zrównoważony NN Zrównoważony
(NN FIO)
Wojciech Górny, Jarosław Karpiński, Marcin Szortyka
Najlepszy fundusz polskich papierów korporacyjnych Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
(Arka Prestiż SFIO)
Paweł Pisarczyk
Najlepszy fundusz polskich papierów skarbowych Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
(Skarbiec FIO)
Grzegorz Zatryb
Najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych Investor Obligacji
(Investor FIO)
Mikołaj Stępniewski
Najlepszy fundusz gotówkowy
i pieniężny
SGB Gotówkowy
(UniFundusze SFIO)
Marek Warmuz

Statuetkę dla najlepiej sprzedającego się funduszu otrzymał PKO Skarbowy (Parasolowy FIO), który pozyskał w 2017 roku aż +2,6 mld zł.

Alfę otrzymuje również Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, którego fundusze zostały najwyżej ocenione. W tym roku nagroda trafiła do Investors TFI. Towarzystwo oferuje fundusze charakteryzujące się wysoką jakością w każdym z 4 branych pod uwagę segmentów - akcyjnym, mieszanym, dłużnym oraz gotówkowym i pieniężnym.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do zapoznania się z ofertą supermarketu funduszy bossafund.pl
 

Widok zawartości stron