Karta funduszu

INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 97,56
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 90,14/94,30
Stopa zwrotu od początku działalności -7,06%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +15,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +19,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +21,27%
Wartość aktywów 12 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.01
Rekomendowany okres inwestycji inwestycja długoterminowa

Profil Inwestora

Subfundusz polecany jest wyłącznie Inwestorom, którzy są świadomi korzyści i ryzyka związanego z inwestycjami w sektor budownictwa i nieruchomości i którzy są w stanie okresowo ponosić wymierne straty z takich inwestycji. Inwestycja w Subfundusz powinna być inwestycją długoterminową.

Polityka inwestycyjna

Do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomości oraz w jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład zagranicznego funduszu inwestycyjnego RREEF. Subfundusze RREEF inwestują głównie w akcje spółek notowanych na różnych rynkach z całego świata, które posiadają, budują, zarządzają nieruchomościami i projektami deweloperskimi lub czerpią korzyści z najmu nieruchomości i powierzchni biurowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,59%
Opłata za wynik
nie dotyczy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron