Karta funduszu Karta funduszu

INVESTOR Turcja fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 166,22
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 164,60/173,73
Stopa zwrotu od początku działalności +70,65%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +13,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -23,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -22,27%
Wartość aktywów 89 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.01
Rekomendowany okres inwestycji inwestycja długoterminowa
Profil Inwestora

Subfundusz polecany jest szczególnie Inwestorom oczekującym wysokiego zwrotu z inwestycji i jednocześnie akceptującym ryzyko znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa, wynikających ze zmian kursów akcji na giełdzie. Inwestycja w Subfundusz powinna być inwestycją długoterminową.

Polityka inwestycyjna

Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje, instrumenty oparte o akcje i inne papiery wartościowe emitentów z rynku tureckiego notowane na giełdach papierów wartościowych krajów Unii Europejskiej, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Istanbul Stock Exchange) oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Turkei.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,32%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron