Karta funduszu

NN (L) Indeks Surowców - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.01.2021 r.
Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,22%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +15,36%
Widok zawartości stron