Karta funduszu

IPOPEMA m-INDEKS kat. A - portfel funduszu

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.08.2018 r.
Zarządzający

Paweł Gąsior, Mateusz Pawłowski, Łukasz Jakubowski

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,29%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +17,19%
Widok zawartości stron