Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Lista artykułów

Nowe fundusze MILLENNIUM TFI na platformie Bossafund.pl

DM BOŚ S.A. po raz kolejny poszerza ofertę na platformie Bossafund. Od 23 lutego 2018 roku dostępne będą dwa nowe fundusze z oferty Funduszy Inwestycyjnych Otwartych Millennium TFI:

Aktywa Subfunduszu MILLENNIUM Instrumentów Dłużnych lokowane są w szerokie spektrum obligacji, od obligacji skarbowych po obligacje korporacyjne.

Aktywa Subfunduszu MILLENNIUM Konserwatywnego są inwestowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym.

Jednostki uczestnictwa powyższych subfunduszy można nabyć drogą internetową oraz osobiście we wszystkich Oddziałach Domu Maklerskiego BOŚ.S.A. oraz Banku BOŚ S.A.
 

Sprawdź Kartę funduszu MILLENNIUM Instrumentów Dłużnych »

Sprawdź Kartę funduszu MILLENNIUM Konserwatywny »
 

powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz