Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Lista artykułów

Kolejne subfundusze BPS TFI na platformie bossafund.pl

Od 2 sierpnia 2018 roku Klienci DM BOŚ S.A mogą nabywać kolejne fundusze zarządzane przez BPS TFI S.A.:

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią Grupy BPS - największego zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce. Zarządza funduszami inwestycyjnymi różnych klas aktywów, które reprezentują odmienne potencjały wzrostu wartości inwestycji.

Oferta BPS TFI obejmuje m.in. Fundusze Inwestycyjne Otwarte i Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte.

Parasolowa konstrukcja funduszy pozwala na zminimalizowanie formalności i kosztów inwestycji a zarządzanie aktywami jest oparte na budowaniu długookresowych relacji z klientami oraz dochowywaniu staranności w celu osiągania wartości dodanej dla uczestników funduszy.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką funduszy BPS TFI S.A. w serwisie informacyjnym bossafund.pl

Jednostki uczestnictwa powyższych subfunduszy mogą być nabywane drogą internetową oraz osobiście we wszystkich Oddziałach Domu Maklerskiego BOŚ.S.A. oraz BOŚ S.A.
 

Sprawdź Kartę funduszu BPS Depozytowy »
 

Sprawdź Kartę funduszu BPS Akcji Polskich »
 

powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz