Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Lista artykułów

SUPERFUND BLUE zmienia nazwę na SUPERFUND GoldFund

22 marca 2019r. nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej funduszu Superfund BLUE na Superfund GoldFund.

Fundusz Superfund GoldFund realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich Aktywów w kontrakty terminowe na złoto oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa, a także certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych, które inwestują w akcje spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi.

Pierwsza wpłata na Superfund GoldFund to 40 0000 EUR lub równowartość w PLN

Fundusz jest dostępny na platformie bossafund.pl

powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz