Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Lista artykułów

Fundusze inwestycyjne rynku złota w Polsce

Metale szlachetne, a złoto w szczególności poruszają wyobraźnię wielu inwestorów. W różnych okresach światowej koniunktury cieszą się mniejszym lub większym zainteresowaniem.

W co tak naprawdę inwestują fundusze rynku złota dostępne w Polsce?

Na platformie BOSSAFUND.PL dostępne są 4 fundusze „złota”:

Investor Gold Otwarty – typowy fundusz funduszy. Inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Invest I Gold and Precious Metals Equities oraz jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Gold Plus. Zarządzający ma możliwość zmiany udziału w funduszach preferując złoto fizyczne lub akcje spółek wydobywczych.

PKO Akcji Rynku Złota – zarządzający tym funduszem stawiają głównie na akcje spółek powiązanych z wydobyciem i przetwarzaniem złota notowanych głownie na giełdach USA, Kanady i Australii. Co ważne, ryzyko walutowe w tym przypadku jest zabezpieczone dla inwestujących.

QUERCUS Gold – fundusz przeznaczony głównie dla klienta zamożnego ponieważ pierwsza wpłata wynosi min. 200 000 PLN. Fundusz inwestuje w złoto przy wykorzystaniu kontraktów terminowych notowanych głównie na amerykańskiej giełdzie.

SUPERFUND GoldFund – najnowszy fundusz „złota” na rynku. Dawny SUPERFUND Blue zmienił nazwę i politykę inwestycyjną. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich Aktywów w kontrakty terminowe na złoto oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa, a także certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych, które inwestują w akcje spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi.

Pierwsza wpłata na Superfund GoldFund to 40 0000 EUR lub równowartość w PLN

Powyższe fundusze są dostępne na platformie bossafund.pl

powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz