Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Lista artykułów

Zakończenie obsługi funduszy Millenium TFI

W związku z rozwiązaniem z dniem 30 czerwca 2019 r. Umowy o dystrybucję  jednostek uczestnictwa zawartej przez Dom Maklerski Danku Ochrony Środowiska S.A. z Millenium TFI, uprzejmie informujemy, że po upływie wskazanego powyżej terminu Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz Bank Ochrony Środowiska zaprzestają świadczenia usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy Millenium TFI.

Jednocześnie informujemy, że ostatnim dniem przyjmowania zleceń nabycia/odkupienia/konwersji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy Millenium TFI jest 27 czerwca 2019 r.

powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz