Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Przejęcie Union Investment TFI przez Generali Investments TFI

Dnia 22 sierpnia 2019 r. Union Investment TFI zmieniło nazwę na Generali Investments TFI.
Zmiana nazwy nie wymaga od Klientów żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostają w mocy. Numery rachunków bankowych do wpłat, dane dostępowe do serwisów transakcyjnych i innych narzędzi online oraz hasła do systemu transakcyjnego pozostają bez zmian.

Zmienia się natomiast:

 • nazwa rejestrowa Towarzystwa na Generali Investments TFI S.A.,
 • logo, nazwy funduszy inwestycyjnych oraz innych produktów w ofercie TFI,
 • niektóre nazwy oraz wygląd serwisów transakcyjnych, informacyjnych

Zmiany będą przeprowadzane sukcesywnie i zakończą się w grudniu 2019 r.

 1. Czy w związku ze zmianą nazwy firmy będzie konieczność podpisywania nowych dokumentów?
  Zmiana nie niesie ze sobą konieczności podpisywania nowych umów.
   
 2. Czy zmieni się coś w warunkach współpracy?
  Nie. Warunki zawartych umów pozostają bez zmian.
   
 3. Z czym muszę się liczyć, jako klient w obliczu przeprowadzanych zmian?
  Trwający proces nie będzie miał żadnego wpływu na sytuację Klientów. Dotychczasowe umowy zawarte z Union Investment TFI pozostają w mocy.
   
 4. Czy zmieni się zespół zarządzających i proces inwestycyjny?
  Zespół zarządzających funduszami pozostaje bez zmian. Nie zmienia się również sposób, w jaki zarządzane są fundusze.
  Wszystkie działania realizowane są z zachowaniem szczególnej dbałości o powierzone środki Klientów.
   
 5. Czy zmienią się osoby, z którymi się kontaktuję?
  Nie, zespół do obsługi naszych klientów pozostaje w niezmienionym składzie.
   
 6. Czy zmienią się nazwy funduszy?
  Tak, od 2 września 2019 obowiązywały będą nowe nazwy funduszy. Zmienią się one w dokumentach prawnych, materiałach reklamowych, stronie internetowej i w serwisie transakcyjnym.
  Nie zmienią się natomiast cele i polityka inwestycyjna funduszy, profil ryzyka i zysku, opłaty oraz zarządzający.
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz