Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Caspar - Inwestujemy Globalnie


Od początku istnienia - specjalnością Caspar TFI są inwestycje na zagranicznych rynkach akcji. Wyniki warszawskiego parkietu z tego okresu potwierdzają, że inwestowanie o charakterze globalnym to dobra i skuteczna strategia. 
 

Rezultaty zarządzania


Wyniki funduszy zarządzanych przez specjalistów z Caspar potwierdzają tę tezę jeszcze dobitniej. Subfundusz Caspar Akcji Europejskich - flagowy produkt TFI - wypracował w ostatnich pięciu latach stopę zwrotu w wysokości 86,01%. Z kolei Caspar Globalny może się za okres 3 lat pochwalić blisko 24-procentową stopą zwrotu. Nic więc dziwnego, że oba subfundusze często goszczą na pierwszych miejscach w swoich kategoriach profesjonalnych rankingów przygotowywanych - między innymi - przez Gazetę Giełdy „Parkiet”, Puls Biznesu czy Analizy Online.

- oficjalne dane funduszy na dzień: 30.12.2019 r.
 

Rodzaje funduszy


Subfundusze Caspar Akcji Europejskich oraz Caspar Globalny to produkty inwestycyjne adresowane do osób, które:

  • mając apetyt na wyższy zysk;
  • akceptują większe ryzyko;
  • nie boją się rynkowej zmienności. 

Natomiast inwestorzy ceniący sobie spokój i unikający ryzyka lub szukający produktu inwestycyjnego, który zdywersyfikuje ich portfel – powinni zwrócić szczególną uwagę na subfundusz Caspar Stabilny. Warto jednak pamiętać, że przemyślana inwestycja w akcje – z perspektywy choćby najbliższej historii – może nie być tak ryzykowna, jak się pozornie wydaje. Zapowiadanego kryzysu ciągle nie ma na horyzoncie, a amerykańska giełda co chwilę śrubuje kolejne szczyty.

- Caspar Stabilny to produkt na każde warunki rynkowe, adresowany do osób, które wolą unikać produktów czysto akcyjnych - ze swojej istoty wiążących się z większym ryzykiem - ale jednocześnie chcą korzystać ze stóp zwrotu, które wypracowuje rynek akcji. Czyli wyższych, niż dają fundusze pieniężne. Caspar Stabilny może być zarówno samodzielną inwestycją, jak i składową większego portfela - przystanią dla części inwestowanych pieniędzy. W tym subfunduszu około jedna trzecia pieniędzy jest inwestowana w akcje. Co oznacza, że klienci korzystają ze wzrostów na giełdach. Ale mamy też w portfelu amerykańskie obligacje długoterminowe, które będą zyskiwały na wartości w przypadku zawirowań na rynku akcyjnym. I mamy wreszcie dług Polski - amortyzujący zarówno zawirowania na światowych giełdach, jak i ewentualne wahania amerykańskiej waluty. Do naszej dyspozycji są więc trzy fortepiany, na których możemy grać w zależności od warunków rynkowych 

– tłumaczy Piotr Rojda (CFA), zarządzający funduszem.
 

Caspar Stabilny – stabilność i wzrost


Caspar Stabilny inwestuje w globalne, dobrze zdywersyfikowane spółki - które zarządzającym Caspar TFI są dobrze znane i których wybór jest efektem starannej selekcji opartej na analizie fundamentalnej. Dodatkowo „zaszyto” w subfunduszu mechanizm risk parity – czyli koncepcję zarządzania portfelem inwestycyjnym zgodnie z którą, każda klasa aktywów wchodząca w skład powinna mieć taką samą kontrybucję do ryzyka całego portfela. Pozwala to minimalizować ryzyko, które w tym przypadku rozumiane jest przez zmienność. 
 

Filozofia inwestowania    


Istotą działania Caspar TFI SA jest inwestowanie w firmy, które są najpierw bardzo szczegółowo sprawdzane. W każdym roku zarządzający Caspara odbywają od 500 do 700 rozmów z Zarządami interesujących ich spółek i specjalistami z branż, w których one działają. Co więcej, uczestniczą też w międzynarodowych konferencjach dla inwestorów i badają dziesiątki raportów spółek – od amerykańskich, poprzez europejskie - aż po azjatyckie. Pozwala to poznać branże, w które inwestują i lepiej ocenić potencjalne ryzyko oraz płynność. Warto zwrócić uwagę, że sunfundusze akcyjne TFI – Caspar Akcji Europejskich oraz Caspar Globalny – często inwestują w pionierskie sektory. Najświeższym przykładem są małe spółki biotechnologiczne, które generują satysfakcjonujące wyniki w portfelu Caspara Globalnego.
 

Misja    


Caspar TFI SA należy też do tych firm zarządzających aktywami, które kładą duży nacisk na komunikację z klientami i stałą ich edukację. Na blogu Caspara inwestor znajdzie więc regularnie publikowane komentarze na temat wydarzeń rynkowych, comiesięczne omówienia wyników poszczególnych subfunduszy i comiesięczną dyskusję „Ring Caspara” na najważniejsze aktualne tematy, które mają - bądź mogą mieć – istotny wpływ na rynek akcji. 

Wszystkie wskazane materiały można w łatwy sposób odnaleźć na oficjalnej stronie internetowej Caspar TFI.

 

Sprawdź fundusze Caspar TFI w bossafund.pl »

 

Autor: Caspar TFI SA
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz