Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

QUERCUS Global Balanced - Wrzesień 2020

Fundusz QUERCUS Global Balanced zakończył kolejny kwartał swojej działalności wzrostem wartości jednostki. Stopa zwrotu za ostatnie 3 miesiące wyniosła +0,73%, podczas gdy wynik liczony od początku roku to +2,03%. Oznacza to, że od momentu rozpoczęcia działalności, nasza strategia zanotowała 6 z 7 kwartałów z dodatnią stopą zwrotu. Mimo dużej zmienności na globalnych rynkach, udaje nam się notować powtarzalne wyniki inwestycyjne, a nasz cel na koniec roku (wysoka, jednocyfrowa stopa zwrotu) uważamy nadal za osiągalny.

Końcówka kwartału upłynęła pod znakiem korekty na najbardziej rozgrzanych klasach aktywów. Szczególnie słabo zachowywał się Nasdaq oraz spółki z szeroko pojętej grupy FANG+, które zyskały w poprzednich miesiącach sporą popularność wśród inwestorów detalicznych. Pozostałe indeksy również poniosły straty, chociaż zarówno S&P500, jak i niemiecki DAX, okazały się bardziej odporne na przecenę. Co ciekawe, ostatnia korekta potwierdziła tezę, że amerykańskie obligacje przestają być niezawodnym zabezpieczeniem przed pogorszającym się sentymentem. W momentach najpoważniejszej wyprzedaży na rynkach akcyjnych, dług nie ulegał bowiem równie imponującemu wzmocnieniu – często wręcz zachowywał się neutralnie. Słabe było również złoto, którego zachowanie w ostatnich miesiącach może się kojarzyć raczej z ryzykownymi aktywami, a nie tradycyjną, bezpieczną przystanią. Właściwie jedynym segmentem, który skorzystał na wyprzedaży we wrześniu, był dolar.

W pierwszych dniach października obserwujemy scenariusz, który przywodzi nam na myśl sytuację z końcówki czerwca. Z jednej strony, w siłę rosną spółki cykliczne, przemysłowe, a nawet finansowe. Lepiej zachowują się również rynki wschodzące oraz ropa naftowa, traktowana często jako ekspozycja na rosnącą aktywność gospodarczą. Jednocześnie jesteśmy świadkami wyprzedaży na rynku obligacji bazowych, ze szczególnym uwzględnieniem długich papierów amerykańskich. Wszystkie te elementy sugerują próbę rozegrania scenariusza powrotu wzrostu gospodarczego i przyspieszenia inflacji. Dobrze wpisują się one również w trend rosnących szans J. Bidena na wygranie listopadowych wyborów. Kandydat Demokratów kojarzony jest z bardzo obszernym pakietem stymulacyjnym – a jeżeli jego partii udałoby się również przejąć Senat, to proces legislacyjny stałby się dużo łatwiejszy.

Dotychczas próby zagrania scenariusza inflacyjnego kończyły się wraz z dojściem rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich do poziomu 0,75-0,90%. W naszym odczuciu podobnie może być również i w tym przypadku. Nadchodzące programy stymulacyjne będą wymagały kolejnych, dużych emisji długu, a silny wzrost rentowności mógłby utrudnić ich plasowanie. Dodatkowo, amerykański bank centralny nie jest jeszcze gotowy na zacieśnienie warunków finansowych, które byłoby ubocznym skutkiem zbytniego osłabienia obligacji.

W naszym portfelu cały czas przeważamy akcje amerykańskie, ze szczególnym uwzględnieniem sektora technologicznego. Posiadamy jednak również aktywa, które powinny zachowywać się lepiej w warunkach wzrostu gospodarczego: surowce, akcje rynków wschodzących czy dług krajów CEE denominowany w EUR. Na przestrzeni ostatnich miesięcy redukowaliśmy udział obligacji amerykańskich. Mimo że w średnim i długim terminie podtrzymujemy nasze sceptyczne nastawienie do długu USA, to jednak obecna sytuacja może stwarzać pole do taktycznych zagrań. Utrzymujemy również niewielką, długą pozycję w dolarze, która pozwala na stabilizację wyniku funduszu w warunkach nagłego pogorszenia sentymentu.

Zobacz fundusze QUERCUS TFI w bossafund.pl »

Autor: QUERCUS TFI
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz