Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz miesięczny QUERCUS – Październik 2020

QUERCUS Obligacji Skarbowych

Październik ponownie przyniósł znaczne zyski inwestorom na polskim rynku obligacji skarbowych. Po bardzo dobrym wrześniu, jednostki funduszy dłużnych rosły także w ostatnich czterech tygodniach. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych zyskał 0,57%, znacznie poprawiając (i tak bardzo dobry) wynik w bieżącym roku. Od początku roku subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych osiągnął stopę zwrotu na poziomie 5,87%, a 12-miesięczna stopa zwrotu wynosi 5,83%.

Na tak wysoką stopę zwrotu w minionym miesiącu złożyły się głównie inwestycje w polskie obligacje skarbowe, zarówno te długoterminowe, jaki i te o średnim terminie do wykupu. Pozytywną kontrybucję do wyniku przyniosły również lokaty w obligacje z naszego regionu. Gorzej, tym razem, zachowywały się amerykańskie benchmarki i ich kontrybucja do wyniku była ujemna. W październiku rozpoczęliśmy budowanie ekspozycji na obligacje indeksowane inflacją. Ryzyko stopy procentowej portfela zmienialiśmy w ubiegłym miesiącu kilkukrotnie, co pozwoliło nam na uzyskanie bardzo dobrego wyniku. Na koniec miesiąca ryzyko, mierzone wskaźnikiem duration, wyniosło ok. 4,5 roku.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zakończył październik z wyceną o 0,24% wyższą niż na koniec września. Od początku roku QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał 2,37%, nadal plasując się w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych, zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online. Za ostatnie 12 miesięcy stopa zwrotu wynosi 2,73% i znacznie przekracza oprocentowanie lokat bankowych. W październiku wzrosły wyceny skarbowych obligacji zmiennokuponowych. Pozytywną kontrybucję przyniosły też inwestycje w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy postrzegany jest jako alternatywa dla depozytów, dlatego dalej dynamicznie rosną aktywa subfunduszu. Nowe środki wykorzystaliśmy do zwiększenia zaangażowania w obligacje emitentów z branży paliwowej, energetycznej i deweloperskiej. W dalszym ciągu preferujemy duże podmioty, które są liderami w swoich branżach. W części skarbowej do obligacji zmiennokuponowych dołączyły w ostatnim miesiącu obligacje indeksowane inflacją.

WYKRES 1. QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Wydarzenia rynkowe

Rozwój pandemii oraz zaostrzanie restrykcji przez kolejne kraje, które coraz częściej przybierały formę „lockdownów”, pozostawały w październiku głównym wyznacznikiem nastrojów globalnych. Sytuacja w Europie, którą dotknęła II fala zachorowań, z dnia na dzień była coraz gorsza. Liczby nowych chorych znacznie przekroczyły te notowane na wiosnę. Utrzymująca się silna awersja do ryzyka spowodowała osłabienie złotego, wyprzedaże instrumentów udziałowych oraz surowców. W takim środowisku zazwyczaj najlepiej radzą sobie obligacje skarbowe, które są postrzegane jako bezpieczna przystań. Rentowności 10-letnich niemieckich Bundów spadły z -0,52% do -0,63%, notując najniższe poziomy od marca. Wydarzenia w USA zostały zdominowane przez wybory prezydenckie z początku listopada. Październikowe sondaże wskazywały na duże szanse tzw. Niebieskiej Fali, czyli wygranej kandydata Demokratów Joe Bidena oraz przejęcia przez jego partię kontroli w Senacie (w Izbie Reprezentantów Demokraci posiadali dotychczas większość). Skupienie władzy w jednych rękach uprościłoby ścieżkę legislacyjną i pozwoliło na przeprowadzenie reform, włącznie ze znacznym pakietem stymulacyjnym dla amerykańskiej gospodarki. Ten scenariusz faworyzowałby amerykańskie akcje, ale byłby negatywny dla długu w związku ze zwiększonymi emisjami obligacji długoterminowych. W skali całego miesiąca 10-letnie Treasuries sporo straciły. Ich rentowność wzrosła z 0,69% do 0,88%. Dawno nie było takiej sytuacji, że niemieckie obligacje zyskiwały, a amerykańskie traciły. Zazwyczaj te główne światowe rynki podążają w jednym kierunku. W momencie pisania niniejszego komentarza ostateczne wyniki wyborów nie są jeszcze znane, ale wszystko wskazuje na zmianę w fotelu prezydenckim i zachowanie status quo w Senacie (Republikanie) i Izbie Reprezentantów (Demokraci). Polskie wydarzenia na rynku dłużnym można zdefiniować jednym zdaniem - bardzo niska podaż obligacji ze strony Ministerstwa Finansów sprzyja inwestorom. Ostatnia aukcja regularna miała miejsce w lipcu, a do końca roku nie spodziewamy się emisji. Aukcje odkupu obligacji organizowane przez NBP nie cieszą się powodzeniem, bo niewielu jest chętnych do sprzedaży obligacji. Sektor bankowy jest nadpłynny, fundusze inwestycyjne mają nabycia, a inwestorzy zagraniczni już wcześniej zredukowali swoje pozycje. W tej sytuacji nie może dziwić bardzo silne zachowanie polskich obligacji skarbowych. Rentowność 10-letnich obligacji spadła z 1,30% do 1,17%, 5-letnich z 0,57% do 0,37%, a dwulatek z 0,06% do -0,02%. Wszystkie obligacje skarbowe z terminem wykupu poniżej 3 lat charakteryzują się obecnie ujemną rentownością. To sytuacja dotychczas niespotykana i ma związek z podatkiem bankowym. Banki wolą kupić obligacje i na nich (niewiele) stracić, niż płacić wysoki podatek od trzymanych na swoich rachunkach środków pieniężnych.

WYKRES 2. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych

Polska gospodarka

Dane makroekonomiczne zaprezentowane w październiku, a dotyczące września, pokazały dalsze odbicie aktywności po okresie zamrożenia gospodarki. Produkcja przemysłowa wzrosła o 5,9%, a sprzedaż detaliczna o 2,7% w skali roku. Mocny jest nadal rynek pracy. Zatrudnienie spadło tylko o 1,2%, podczas gdy wynagrodzenia wzrosły aż o 5,6% w skali roku. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 6,1%. Wszystkie w/w dane zaskoczyły pozytywnie i były wyższe od oczekiwań ekonomistów. Saldo budżetu centralnego wykazało 13,8 mld deficytu po wrześniu, co przy skali zapaści z drugiego kwartału, wygląda całkiem przyzwoicie. Duża w tym zasługa BGK i PFR, które częściowo finansują programy antykryzysowe. Indeks cen konsumenckich wzrósł o 3% w stosunku do października 2019 roku, zgodnie z odczytem wstępnym. Ostatnie posiedzenie RPP nie przyniosło przełomu. Stopy procentowe pozostały bez zmian, a komunikat był bardzo łagodny.

Perspektywy

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, rok 2020 cechuje się podwyższoną zmiennością. Bardzo dobre miesiące przeplatają się z tymi słabszymi. Mimo że potencjał do znacznego umocnienia obligacji jest już ograniczony, to wykorzystując zmienność rynkową i nadarzające się okazje, można jeszcze liczyć na dobre wyniki. Bardzo dobre informacje z Ministerstwa Finansów (sfinansowane tegoroczne potrzeby pożyczkowe oraz znaczna nadwyżka na rachunku bieżącym) sprzyjają ograniczonej podaży na rynku pierwotnym. Sektor bankowy jest nadpłynny, a fundusze dłużne dysponują nowymi środkami, co poprawia perspektywy inwestycji w „skarbówki”. Wśród czynników ryzyka warto wymienić postępującą drugą falę COVID-19 i możliwość podważania wyników wyborów prezydenckich w USA przez pokonanego kandydata.

WYKRES 3. Saldo budżetu centralnego w poszczególnych latach

 

Zobacz fundusze QUERCUS TFI w bossafund.pl »

Autor: Mariusz Zaród, Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz