Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Skarbiec TFI - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w listopadzie 2021

Akcje zagraniczne


Listopad był miesiącem o dwóch obliczach. Pierwsze trzy tygodnia minionego miesiąca przyniosły globalnym inwestorom kontynuację trendu wzrostowego, która mogliśmy obserwować w październiku. Dopiero w ostatnim tygodniu listopada doszło do zmiany nastawienia inwestorów do rynków giełdowych, co w ujęciu miesięcznym skutkowało niewielkimi zmianami głównych indeksów amerykańskich. S&P 500 zamknął listopad ze stratą na poziomie -0.8% a Nasdaq zyskał +0.3%. Na Starym Kontynencie największy indeks Eurostoxx 600 zamknął listopad ze startą -2.6%.

Podobnie jak to już miało miejsce przeszłości, wraz z kończącym się okresem publikacji wyników kwartalnych (na dzień 5go listopada 89% procent spółek wchodzących w skład S&P500 zaraportowało wyniki za 3Q21), umysły oraz serca globalnych inwestorów w coraz większym stopniu kierowały się w swoich działaniach dobrze znanymi już strachami. Ostatnie dni listopada to czas na odmianę słowa „inflacja” przez wszystkie przypadki. „Ograniczenia logistyczne w światowej gospodarce” to kolejny już straszak, który zawładnął w ostatnim czasie sercami i umysłami inwestorów. Jeśli dodamy, do tego kolejną już odmianę wirusa Covid19, to otrzymujemy gotowy przepis na inwestycyjną katastrofę.

Wracając do rzeczy, które pozostają w naszej gestii oraz nad którymi mamy kontrolę, lektura wyników finansowych w całym przekroju wielkości spółek pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jak zawsze, nie wszystkie składowe naszych portfeli podają wyniki, które by nas satysfakcjonowały, ale w myśl przyświecającej nam zasadzie „tnij straty szybko a zyskom pozwalaj rosnąć” dokonujemy odpowiednich zmian w portfelach naszych funduszy.

Jak już Państwu niejednokrotnie wskazywaliśmy w naszych poprzednich komentarzach, wydarzenia 2020 roku były swoistym przebudzeniem dla przedsiębiorców ze wszystkich sektorów gospodarki. Szybki rozwój technologii oraz długotrwałe zaniedbania po stronie organizacyjnej w kontekście wykorzystania zdobyczy nauki i technologii do prowadzenia swojej codziennej działalności, dały ogromną szanse świadomym zarządom do szybkiej „redukcji biegu” i przyspieszenia rozwoju oraz reorganizacji swoich skostniałych przedsiębiorstw. Szansa ta nie dotyczy tylko i wyłącznie spółek technologicznych, które w pierwszej fazie są bezpośrednimi beneficjentami zachodzących zmian. Przed tą okazją stoją przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w bardziej tradycyjnych segmentach gospodarki, które muszą dostosować swoje skostniałe mechanizmy do dzisiejszego świata ze wszystkimi jego wyzwaniami. Budujące jest to, że pierwsze efekty działań po pierwszym kwartale 2020 roku zaczynają być widoczne w wynikach finansowych tego roku.

Na zakończenie pozwolimy sobie przypomnieć Państwu powtarzaną przez nas od dawna sentencję, charakteryzującą rynek w krótkim okresie jako maszynę głosująca, której głównym driverami jest sentyment pozostający poza jakąkolwiek kontrolą. Dopiero w długim terminie rynki giełdowe zachowują się jak waga, która na jednej szali stawia fundamenty przedsiębiorstw a na drugiej rynkową wycenę. Biorąc powyższe pod uwagę, zalecamy Państwu zachowanie zimnej krwi i trzymanie się swojej oryginalnej strategii inwestycyjnej.

Polski rynek akcji


Polała się krew. Listopadowe spadki indeksów najsilniejsze od października 2020.

7,8% spadku indeksu WIG w listopadzie, to niestety jednak z słabszych wyników na świecie. Z kolei licząc od historycznego szczytu z 5.11 indeks stracił 9,4%.

Z poszczególnych indeksów najsłabiej radził sobie WIG20 (-8,8%, -11,4% w USD), a nieco mniejsze spadki notowały mWIG40 (-6,6%) oraz sWIG80 (-5,2%). O 9,6% zniżkował będący domeną inwestorów indywidualnych NC Index.

Aktywność inwestorów z warszawskiego parkietu była w listopadzie nieco słabsza niż w roku biegłym. Obroty spadły rok do roku o 2,6% oraz o 5,8% miesiąc do miesiąca. Warto jest jednak podkreślić, że łączne obroty na poziomie 29,7 mld PLN to naprawdę solid wynik biorąc pod uwagę dłuższą historię niż tylko ostatnie miesiące. W grudniu obroty będą zapewne wspierać, poza tradycyjnymi dla tego okresu roszadami w portfelach, IPO Grupy Pracuj oraz STS.

Podsumowując sezon wyników za III kwartał, można go określić ponownie jako bardzo udany. Bazując na danych z serwisu Bloomberg skumulowane zyski spółek, na poziomie operacyjnym czy zysku netto wzrosły ponad dwukrotnie. Bardziej miarodajne jest naszym zdaniem bazowanie na danych oczyszczonych o zdarzenia jednorazowe. I tak w nasza obserwacja, na grupie 120 najpłynniejszych podmiotów, wskazuje na około 50% wzrost na poziomie wyniku finansowego. W powyższych „totalach” dużą deltę rok do roku udział stanowiły banki oraz PKN Orlen.

2/3 spółek poprawiało wyniki r/r, choć jest to nico mniej niż w dwóch pierwszych kwartałach. Z kolei analizując powyższe w podgrupach WIG20 i „misie”, to Ci pierwsi wykazywali się znacznie wyższą dynamiką poprawy. Wynika to w szczególności z efektu bazy tych drugich. W III kwartale 2020 skumulowane, oczyszczone zyski blue chip spadły rok do roku o blisko 1/4, podczas gdy małe i średnie spółki notowały ich minimalną poprawę.

Przechodząc do ostatniej kwestii analizy raportów kwartalnych, statystyka wskazuje na nieznaczną przewagę pozytywnych zaskoczeń (na 1 negatywne zaskoczenie przypadało ok. 1,25 pozytywnego), co jest wynikiem zbliżonym do poprzedniego kwartału (zdecydowanie najlepszy był pod tym względem I kwartał br.). Z kolei dane Bloomberga wskazują, że przeciętnie pozytywne zaskoczenie wyniosło 5,3% na poziomie sprzedaży i 10,3% - zysku. Powyższe potwierdzają również w dalszym ciągu podnoszone oczekiwania zysków – bieżące prognozy dla spółek z WIG na 2021 rok są aż o 52%! (wobec 48% miesiąc temu) wyższe niż oczekiwania formułowane na początku roku. Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że WIG jest notowany obecnie z 46% dyskontem do MSCI World (na bazie prognoz na kolejne 12 miesięcy) … co jest najwyższym wynikiem od 10 lat.

Rozwój czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce przypomina rozwój dotychczasowych fal. Ostatnia zanotowana liczba dziennych zachorowań sięgnęła ponad 22 tys. przypadków. Dla porównania szczyt dziennych zachorowań w listopadzie 2020 roku to ponad 24 tys., a szczyt z kwietnia br. to ponad 32 tys. przypadków. Na 2 grudnia 2021 dzienna liczba zachorowań znalazła się na 7 miejscu globalnie! Taki stan rzeczy przypisać możemy relatywnie niskiemu poziomowi zaszczepienia społeczeństwa oraz brakowi istotnych obostrzeń.

Od 16.12 w Polsce dopuszczone do szczepień zostaną dzieci, co jest wyjątkowo ważne ponieważ szkoły są obecnie głównym źródłem transmisji wirusa. Z jakim opóźnieniem pomoże to w osłabieniu epidemii to zobaczymy dopiero w najbliższych kilku miesiącach.

Przechodząc do krótkiego horyzontu inwestycyjnego, sezonowy efekt grudnia jest widoczny na GPW. Bazując na danych od 2020 roku, średnia stopa z WIG dla tego miesiąca to 1,6%, przy 62% zyskownych obserwacji. Dodając do tego solidną przecenę z listopada, w naszej ocenie można oczekiwań udanej końcówki roku.

Rynki obligacji


Głównym tematem przez większość część listopada pozostawała wycena zmian retoryki RPP oraz nowych projekcji PKB i inflacji na krajowy rynek obligacji. Informacje dotyczące podwyżki stóp procentowych, konferencji po listopadowym posiedzeniu RPP oraz danych z nowej projekcji były już przedmiotem komentarza za październik. Na  rynkach bazowych głównym tematem w listopadzie były rozważania na temat przyśpieszenia taperingu oraz  wyceny ścieżki podwyżek przez FED. Te kalkulacje w ostatnich kilku dniach listopada zaburzyło ogłoszenie pojawienia się nowej,  uznanej przez WHO za niepokojącą, mutacji koronawirusa - Omicron.  Od tego momentu temat niepewności związanej z pandemią wrócił na radar i przyczynił się do risk offu na koniec miesiąca. Jednym z beneficjentów takiej sytuacji były oczywiście rynki bazowe obligacji, w szczególności rynek amerykański. Miesiąc zakończyliśmy komentarzem ze strony prezesa FED, który stwierdził, że bieżącej inflacji nie można  określać już mianem „przejściowej”. Uczestnicy rynku odebrali tą wiadomość jako sugestie do przyśpieszenia taperingu. Tak wyrazisty jastrzębi przekaz sugeruje, że FED pomimo niepewności pandemicznej jest skłonny do przyśpieszenia wyjścia z bardzo luźnej polityki pieniężnej.  Pomimo jastrzębiego akcentu ze strony Powella rynek obligacji amerykańskich w  większości zaliczył w listopadzie spadki rentowności z tendencją do płaszczenia się krzywej dochodowości. Rentowność obligacji amerykańskich dwuletnich wzrosła z  0,5% do 0,57%, 10-letnich spadły z 1,55% do 1,44%, a 30-letnich spadły z 1,93% do 1,79%. Rentowność obligacji niemieckich spadła z -0,11% do -0,35%.
Otoczenie risk off z końca miesiąca przyczyniło się do wzrostów spreadów kredytowych obligacji peryferii strefy euro przez co obligacje te zyskiwały mniej niż obligacje niemieckie. Dużo gorzej zachowały się obligacje krajów Europy Środkowo –Wschodniej, Bałkanów, czy Ameryki Łacińskiej w walutach bazowych z niskim ratingiem inwestycyjnym lub ratingiem spekulacyjnym. Rentowności tych obligacji w większości  wzrosły, co przyczyniło się do rozszerzenia się spreadów kredytowych.  Listopad przyniósł spadki na rynku obligacji korporacyjnych high – yield.

Na rynku krajowym podwórku listopad minął pod oznaką szukania równowagi po jastrzębiej przemianie w RPP. Poznaliśmy także szybki odczyt inflacji CPI za listopad, który po raz kolejny okazał się być wyższy od konsensusu, a nawet najwyższych wskazań analityków. Wskazanie na poziomie 7,7% r/r i 1% m/m nie pozostawia członkom RPP wyraźnych możliwości bagatelizowania wysokiej inflacji. Kwestia ta jest coraz bardziej medialna, a walką z inflacją postanowił zająć się nawet rząd, który zaproponował tarczę antyinflacyjną. Ma on polegać na okresowym obniżeniu VAT i akcyzy na  energię elektryczną. Cena paliw ma być obniżona poprzez spadek akcyzy, a także zwolnienie sprzedawców z opłaty emisyjnej i podatku od sprzedaży detalicznej. Obniżona zostanie również stawka VAT na gaz ziemny oraz ciepło. Dodatkowo dla mniej zamożnych gospodarstw domowych ma być wypłacony dodatek osłonowy, żeby zrekompensować wzrost cen. W efekcie szczytu inflacji prawdopodobnie nie zobaczymy, jak jeszcze miesiąc temu oczekiwano na początku 2022 roku, a raczej w grudniu tego roku i nie powinien on być już istotnie wyższy niż odczyt inflacji za listopad.

Rynek wycenił szybszy cykl podwyżek z zakończeniem go na wiosnę z stopą referencyjną w pobliżu 3%, chociaż w maksimum, przed informacjami o pojawieniu się Omicronu, kontrakty FRA sugerowały, że główna stopa banku centralnego mogłaby wzrosnąć w przyszłym roku do poziomu 3,25%. Listopad przyniósł wzrosty na krzywej stopy procentowej z tendencją do płaszczenia się, a następnie jej delikatnego odwrócenia się. Stopa 2-letnia wzrosła z poziomu 2,4% do poziomu 2,98%, 5-letnia z poziomu 2,60% do 2,97%, a 10-letnia z 2,78% do 2,89%.  Podobne tendencje, tylko przy mocniejszych wzrostach rentowności miały miejsce na rynku obligacji skarbowych. Doprowadziło to do rozszerzenia się spreadu pomiędzy rentownościami obligacji, a stałą stopą w swapie i powrót tych wartości powyżej zera, co oznacza, że rentowności większości obligacji są ponownie większe niż stała stopa procentowa w swapach. Rentowność obligacji 2-letnich wzrosła z 1,99% do 2,85%, 5-letnich z 2,4% do 3,4%, a 10-letnich z 2,83% do 3,27%. W listopadzie dalszej przecenie uległy obligacje zmiennokuponowe, które pozostawały pod presją podaży ze strony funduszy inwestycyjnych.

W regionie kontynuację podwyżek stóp procentowych zapewnił bank centralny na Węgrzech, który podniósł główną stopę procentową z poziomu 1,8% do 2,1%, podtrzymując stopniowe i umiarkowanie wolne w porównaniu np. do Czech podnoszenie stóp.  Poza podwyżkami głównej stopy procentowej Węgierski Bank Centralny zacieśnia warunki monetarne przez podwyżki 1-tygpdniowej stopy depozytowej, która została  podniesiona dwukrotnie w listopadzie z poziomu 1,8% do 2,9% oraz 2 grudnia do 3,1%.

W listopadzie pomimo wymagających warunków na polskim rynku skarbowym Ministerstwo Finansów przeprowadziło dwie aukcje zamiany. Na pierwszej sprzedano obligacje skarbowe o wartości 2,06 mld zł, przy popycie 3,15 mld zł. Największe zainteresowanie przyciągnęła 5-letnia obligacja, która stanowiła ponad 70% zrealizowanej aukcji. Na drugim przetargu zamiany sprzedano obligacje za 2,08 mld zł, przy popycie blisko 3,3 mld zł. W minionym miesiącu jeden przetarg obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa przeprowadził BGK, na którym sprzedał obligacje za 312 mln zł nominału. NBP przeprowadził jedną planowaną aukcje zakupu, na której odkupił z rynku obligacje o wartości nominalnej 366,5 mln zł, w tym 116,5 mln zł obligacji gwarantowanych przez SP.

Do końca roku Ministerstwo Finansów ma zamiar przeprowadzić jeszcze jedną aukcje zamiany, 9 grudnia. Jedną aukcje sprzedaży obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa może przeprowadzić BGK – 15 grudnia. Z aukcji odkupu zrezygnował już NBP, pozostawiając możliwość przeprowadzania takiej aukcji gdyby NBP uznał, że wymagają tego warunki rynkowe.

W grudniu najważniejszym punktem dla lokalnych inwestorów będzie posiedzenie RPP. W grudniu odbędą się też posiedzenia FED i EBC. Na pierwszym z nich dowiemy się, czy FED pokusi się na przyśpieszenie taperingu, a także poznamy nowe projekcje i kropki dotyczące oczekiwanego poziomu stóp procentowych. Z kolei EBC może zakomunikować jaka będzie przyszłość  pandemicznego programu skupu aktywów. Kwestia ta przestaje być trywialna, ponieważ podwyższony poziom inflacji utrzymujący się dłużej niż  przewidywano utrudnia  argumentacje za modyfikacją/zastąpieniem obecnego programu nowym. Pierwsze 3 tygodnie grudnia zapowiadają się zatem burzliwe, następnie rynki przejdą pewnie w świąteczno – noworoczną hibernację.

Zobacz fundusze Skarbiec TFI w bossafund.pl »

Autor: Skarbiec TFI
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz