Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Skarbiec TFI - Komentarz dotyczący sytuacji gospodarczo-rynkowej w kwietniu 2023

Globalne rynki akcji
Bartosz Szymański - zarządzający

Po marcu pełnym perturbacji rynkowych wywołanych zawirowaniami w sektorze bankowym, kwiecień przyniósł inwestorom obecnym na światowych giełdach uspokojenie nastrojów. Główne indeksy giełdowe po obu stronach Oceanu Atlantyckiego odnotowały niewielkie wzrosty – S&P500 wzrósł o +1,5% a paneuropejski Stoxx600 wzrósł o +1,9%. Na tym tle indeksy obejmujące spółki technologiczne wypadły co najmniej blado – Nasdaq 100 wzrósł w kwietniu o zaledwie +0.5% a Nasdaq Composite nie zmienił swojej wartości.

Kwiecień upłynął inwestorom pod znakiem wzmożonych prac fundamentalnych związanych z okresem publikacji wyników kwartalnych za 1Q. Na ten moment 85% spółek wchodzących w skład S&P500 opublikowało raporty finansowe. Na poziomie sprzedaży, 75% spółek które podały wyniki pobiło oczekiwania rynkowe. Jest to odsetek wyższy zarówno o 5-cio jak i 10-cio letniej średniej (odpowiednio na poziomie 69% oraz 63%)! Poziom pozytywnego zaskoczenia wyniósł +2,7% i także był wyższy od 5-cio i 10-cio letniej średniej (odpowiednio na poziomie +2,0% oraz +1,3%). W ujęciu sektorowym, najwyższe pozytywne zaskoczenia można było zaobserwować w przypadku takich segmentów jak health care, utilities, financials czy consumer discretionary. W ujęciu nominalnym, osiem sektorów zaraportowało dodatnią dynamikę w ujęciu r/r, na czele których stoją takie sektory jak utilities, financials oraz consumer discretionary. Na drugim końcu spektrum znalazły się sektory z ujemną dynamiką przychodów w ujęciu r/r z sektorem materials na czele.

W przypadku zysku netto, 79% spółek podało wyniki lepsze od rynkowego konsensusu i podobnie jak w przypadku sprzedaży jest odsetkiem lepszym od 5-cio i 10-cio letniej średniej (odpowiednio na poziomie 77% oraz 73%). Poziom pozytywnego zaskoczenia wyniósł +7,0% i jest niższy od średniej 5-cio letniej (+8,4%) oraz wyższy od średniej 10-cio letniej (+6,4%). W ujęciu sektorowym, najwyższe pozytywne zaskoczenia zostały wygenerowane przez spółki z sektorów: information technology, consumer discretionary oraz healthcare. W ujęciu nominalnym, 5 spośród 11 sektorów zaraportowało wzrosty zysku netto w ujęciu r/r na czele z sektorami consumer discretionary oraz industrials. Pozostałe 6 charakteryzowało się spadkami, a największe spadki odnotowały takie sektory jak materials oraz utilites.

Patrząc się na powyższe dane, choć są one niepełne (85% raportów opublikowanych), można stwierdzić, że pierwszy kwartał bieżącego roku rysuje się jako lepszy od kwartału poprzedniego i co istotne, nie jest tak straszny jak spodziewał się tego buy-side. Ważny jest również fakt, że w zdecydowanej większości oczekiwania zarządów, co do kolejnych kwartałów bieżącego roku, są powyżej rynkowego konsensusu. Co więcej, z lektury sprawozdań finansowych spółek z różnych sektorów wynika, że zawirowania w sektorze bankowym z marca wydają się być mocno ograniczone do sektora banków regionalnych, wbrew temu, czego spodziewali się inwestorzy oraz analitycy rynkowi.

Za nami najbardziej intensywne tygodnie w okresie publikacji raportów finansowych. Przed nami końcówka okresu raportowania i jednocześnie początek informacyjnej flauty, która może oznaczać duże większe ryzyko negatywnego wpływu wydarzeń ze sfery geopolitycznej na nastawienie inwestorów do rynków akcyjnych i jednocześnie wyższą zmienność na giełdach.

Polski rynek akcji
Łukasz Siwek – zarządzający
Powrót optymizmu

Kwiecień był całkiem udanym miesiącem dla globalnych rynków akcji. Grupujący największe amerykańskie spółki indeks S&P500 wzrósł w tym okresie o 1,6% podbijając tegoroczną stopę zwrotu do poziomu 9,6%. Podobnie zachowały się spółki europejskie, gdzie EURO STOXX 50 zanotował wzrost o 1,8% i 14,4% w horyzoncie YTD. Wspomniane zwyżki indeksów były pochodną kilku czynników. Pierwszy to realizacja wskazywanego przez nas w ostatnim komentarzu scenariusza odbudowy zaufania do sektora bankowego oraz jak dotąd brak tzw. wstrząsów wtórnych w sektorze. Kolejny składnik to efekt pozytywnych zaskoczeń co do wyników spółek za I kwartał 2023 r. Ostatni i niewykluczone, że najważniejszy związany był z opublikowanymi w USA odczytami powoli spadającej inflacji. Dają one nadzieję na koniec cyklu podwyżek stóp procentowych i w połączeniu z pozostałymi danymi o amerykańskiej gospodarce zwiększają nadzieję na „soft landing”.

Pozytywne nastroje zapanowały także na GPW. Na szczególne wyróżnienie zasługuje indeks polskich blue chipów, który w kwietniu zyskał aż 9,4% co uplasowało go na 2 miejscu w horyzoncie miesięcznym wśród 92 głównych indeksów na świecie, grupowanych przez Bloomberga. Największym kontrybutorem był sektor bankowy, który korzystał z globalnej poprawy sentymentu. Sam również dostarczał paliwa do wzrostów, publikując lepsze od oczekiwań rezultaty za I kwartał 2023 r. oraz przedstawiając optymistyczne oczekiwania co do perspektyw na cały rok. Pozytywnie wyróżniał się także segment odzieżowy. Udana emisja akcji podbiła notowania CCC, zaś lepsze od oczekiwań wyniki za IVQ 2022r oraz pozytywny outlook zarówno na pierwszy kwartał jak i cały obecny rok wywindowały akcje LPP o ponad 25% w tym miesiącu. Istotny wkład do całego rezultatu WIG20 wniosło także odbicie na akcjach, największego składnika indeksu, PKN Orlen. Po rekomendacji zarządu odnośnie podziału zysków wypracowanych w ostatnim roku, inwestorzy uwierzyli, że zapowiadana w strategii sowita dywidenda rzeczywiście ma szansę do nich trafić. Po ostatnim okresie lepszego zachowania mniejszych spółek, kwiecień przyniósł zmianę tej tendencji, nie znaczy to jednak, że inwestujący w tą klasę aktywów mają na co narzekać. Grupujący najmniejsze spółki sWig80 powiększył tegoroczne zyski o 4,4% do 20,8% od początku roku. Blisko dwukrotnie niższe stopy zwrotu zanotował mWig40, odpowiednio 2,1% w horyzoncie miesięcznym i 10,7% w 2023 roku.

Z lokalnych zdarzeń zwracamy uwagę na pozytywne efekty przeprowadzonego auto zapisu do funduszy PPK. Liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych wzrosła w ciągu dwóch miesięcy o 718 tys. osób do ponad 3,3 mln, a partycypacja wzrosła z ok. 35% do 43,7%. Według Polskiego Funduszu Rozwoju wzrost partycypacji o blisko 9% spowoduje zwiększenie miesięcznych napływów do funduszy PPK z kwoty 500 do 700 mln PLN miesięcznie. Z wyliczeń domów maklerskich wynika, że rocznie przełoży się to na ponad 3 mld PLN dodatkowego popytu na lokalne akcje, co stanowi obecnie ok. 1% free-floatu GPW.

Po mocnym zachowaniu w ostatnim okresie pojawiają się pytania czy rozpoczęty na jesieni 2022 r. trend wzrostowy na GPW może nadal trwać. Pamiętając o zbliżających się wyborach parlamentarnych i spodziewanej intensyfikacji obietnic wyborczych jak również o wciąż nierozwiązanej sprawie kredytów frankowych czy dużym optymizmie, który zapanował wśród inwestorów indywidualnych uważamy, że może pojawić się przejściowe schłodzenie nastojów. W średnio i długoterminowej perspektywie nadal pozostajemy optymistyczni co do relatywnej siły polskiego rynku akcji. Optymizm ten bazuje zarówno na analizie fundamentalnej jak i oczekiwanych napływach na GPW. W naszej ocenie w przypadku wielu spółek ich wyceny znajdują na atrakcyjnych poziomach, co potwierdzają ogłaszane przez inwestorów strategicznych wezwania, świadczące o tkwiącym w spółkach potencjale.

Notowania wspierać powinny również napływy do funduszy PPK i pojawiające się nabycia na polskich funduszach akcji jak również poprawa sentymentu i powrót inwestorów zagranicznych.

Poniższa tabela prezentuje stopy zwrotu z podstawowych indeksów wyliczanych dla notowanych na GPW akcji. Dane za kwiecień 2023.

Indeks

kwi.23

ytd

 

Indeks

kwi.23

ytd

 

Indeks

kwi.23

ytd

WIG

7,4%

9,5%

 

WIG-BANKI

11,3%

11,6%

 

WIG-LEKI

2,6%

1,3%

WIG20

9,4%

7,3%

 

WIG-BUDOW

10,4%

24,4%

 

WIG-MEDIA

6,6%

19,6%

MWIG40

2,1%

10,7%

 

WIG-CHEMIA

-10,6%

0,0%

 

WIG-MOTO

-6,3%

17,1%

SWIG80

4,4%

20,8%

 

WIG-ENERG

7,5%

4,0%

 

WIG-NRCHOM

6,2%

21,2%

WIG30

9,0%

8,1%

 

WIG-GORNIC

-3,1%

-9,1%

 

WIG-ODZIEZ

22,6%

12,4%

WIG140

7,5%

9,2%

 

WIG-INFO

6,3%

17,0%

 

WIG-PALIWA

8,9%

-0,6%

WIGTECH

3,0%

9,7%

 

WIG-GRY

0,5%

-4,8%

 

WIG-SPOZYW

3,1%

13,0%

 

Poniższa tabela prezentuje stopy zwrotu z podstawowych polskich indeksów oraz stopy zwrotu z 3 najlepszych i 3 najgorszych inwestycji w ramach wymienionych indeksów. Dane za kwiecień 2023.

INDEKS WIG20

Zmiana %

 

INDEKS MWIG40

Zmiana %

 

INDEKS SWIG80

Zmiana %

LPP SA

25,3%

 

XTB SA

26,2%

 

Wittchen SA

35,4%

KRUK SA

21,7%

 

Budimex SA

16,0%

 

CI Games SA

32,3%

Santander Bank Polska SA

15,9%

 

CCC SA

16,0%

 

Sunex SA

31,6%

KGHM Polska Miedz SA

-2,3%

 

Mo-BRUK SA

-13,1%

 

Mercator Medical

-8,2%

Pepco Group NV

-3,9%

 

GRENEVIA SA

-13,3%

 

Bowim SA

-9,1%

JSW SA

-8,9%

 

Ciech SA

-16,3%

 

Torpol SA

-14,0%

 

Rynki obligacji
Mateusz Roda – zarządzający

Kwiecień był na głównych rynkach obligacji zdecydowanie spokojniejszym miesiącem niż pierwszy kwartał roku. Zakres wahań rentowności był niższy, a rynki wyczekiwały na majowe posiedzenia głównych banków centralnych. Co jakiś czas nawracał temat regionalnych banków w USA, jednak skala przekładania się tego stresu na rynki w stosunku do marca była mniejsza. Można stwierdzić, że rynki stopy procentowej i obligacji zdyskontowały w marcu sporo negatywnych efektów; a kwiecień niekoniecznie jasno wskazał na ich materializację. Wskaźniki wyprzedzające nie pokazały wyraźnego załamania się nastrojów przez co rentowności nie pogłębiły znacząco w trakcie miesiąca dołków rentowności z marca. Na moment publikacji komentarza jesteśmy już po krajowym długim weekendzie majowym, który obfitował w wiele wydarzeń na rynkach zagranicznych. W USA, JP Morgan osiągnął porozumienie i przejmie First Republic Bank, co chwilowo dało ulgę rynkom i wzbudziło oczekiwania na uspokojenie się sytuacji w tym sektorze. Rynki z zadowoleniem przyjmowały trwającą w większości gospodarek dezinflację.

Pomimo tego, że posiedzenia FED i EBC były już w maju, nie sposób o niech nie napisać w tym komentarzu. Pierwszy z nich podniósł zgodnie z oczekiwaniami stopy o 25 pb. do przedziału 5,00% - 5,25%. Po raz pierwszy w tym cyklu, komunikat po posiedzeniu nie zawiera informacji, że dalsze podwyżki są wskazanie jako konieczne lub jako właściwe. Dalsze ruchy będą uzależnione od danych, dotychczasowej skali zacieśnienia oraz opóźnień w oddziaływaniu polityki pieniężnej na gospodarkę. Rynek odebrał komunikat oraz konferencję prezesa Powella jako zapowiedź pauzy na kolejnym posiedzeniu w czerwcu. Powell podkreślił, że system bankowy w USA pozostaje stabilny, a zaostrzenie warunków kredytowych przełoży się do sfery realnej. Wskazał, że gospodarka ciągle może zaliczyć miękkie lądowanie. Prezes FED stwierdził, że bieżąca rynkowa wycena obniżek stóp w tym roku nie byłaby odpowiednia, jeśli zrealizuje się ścieżka inflacji z marcowej projekcji FED. Posiedzenie zostało odebrane gołębio i spowodowało spadek rentowności obligacji, w szczególności na krótkim końcu krzywej dochodowości.

Dzień później EBC dokonał ruchu w tej samej skali, co przełożyło się na wzrost stopy depozytowej do poziomu 3,25%. Decyzja była prawie jednogłośna, a część członków chciała ruchu w górę o 50 bp. Na konferencji prezes Lagarde podkreśliła, że inflacja w strefie euro jest „zbyt wysoka przez byt długi czas”. Inflacja spada, jednak wskaźniki bazowe ciągle są wysokie. EBC od lipca chce zakończyć całkowicie reinwestycję w ramach programu APP, co przełoży się na spadek aktywów do około 25 mld euro miesięcznie (od marca do czerwca w tym roku redukcja ma wynosić 15 mld euro miesięcznie). EBC zauważa, że podwyżki stóp przenoszą się do sfery realnej i powodują silne zacieśnienie warunków kredytowych. EBC nie zapowiada końca podwyżek, a dalsze decyzje mają zależeć od napływających danych. Prezes Lagarde brzmiała bardziej jastrzębio niż Powell, ale rynkowy odbiór konferencji był zaburzony przez równolegle rosnące obawy o banki regionalne w USA, które przekładały się na spadki rentowności na rynkach bazowych.

Podwyżki stóp kontynuowano też m.in. w Szwecji i Norwegii. Parametrów polityki pieniężnej nie zmienił Bank Japonii na pierwszym posiedzeniu pod przewodnictwem nowego prezesa. Zapowiedziano jednak przegląd polityki pieniężnej. Jastrzębim zaskoczeniem skończyło się posiedzenie czeskiego banku centralnego. Głosowanie nad pozostawieniem stóp na bieżącym poziomie zakończyło się 4-3, gdzie trzech członków chciało podwyżki stóp o 25 pb. Podniesiona została również projekcja inflacji i wzrostu PKB. Prezes Narodowego Banku Czech na konferencji mówił o utrzymujących się podwyższonych oczekiwaniach inflacyjnych, a co za tym idzie koniecznością utrzymywania stóp procentowych na bieżącym lub wyższym poziomie dłużej niż wcześniej oczekiwano. Wskazał też na ryzyka ze strony ekspansywnej polityki fiskalnej. Na Węgrzech bank centralny pozostawił główną stopę procentową bez zmian, ale obniżył górną granicę korytarza stóp procentowych z 25% do 20,5%, co stanowi pierwszy krok w kierunku normalizacji polityki pieniężnej. Podkreślono jednak o konieczności utrzymania stóp na bieżącym poziomie przez dłuższy okres.

Na koniec pierwszego tygodnia majowego po posiedzeniach banków centralnych rynek stopy procentowej w USA nie wycenia już żadnej podwyżki stóp i dyskontuje trzy obniżki po 25 pb. do końca roku oraz spadek stóp do poziomu 3,00-3,25% do końca 2024 roku, znacznie poniżej poziomów z marcowych „kropek FED-u”. W strefie euro rynek wycenia prawie dwa ruchy w górę po 25 pb. i utrzymanie tego poziomu do końca roku. W trakcie minionego miesiąca rentowności amerykańskich papierów poruszały się w dosyć wąskim przedziale. Rentowności obligacji 10-letnich spadły z 3,47% do 3,42%, 5-letnich spadły z 3,57% do 3,48%, a 2-letnich z 4,02% do 4,01%. Rentowności niemieckich 10-latek wzrosły z 2,29% do 2,31%.

Kwiecień przyniósł stabilizację na spreadach kredytowych obligacji krajów południa Europy. Na zbliżonym poziomie lub trochę węziej zakończyły spready kredytowe obligacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej w walutach bazowych.

RPP w kwietniu nie zmieniła stóp procentowych. RPP wskazuje na odziaływanie polityki pieniężnej z opóźnieniem, które jest już coraz bardziej widoczne, a także efektami silnego zacieśnienia polityki pieniężnej przez główne banki centralne, hamującą gospodarką lokalną oraz wzrostem niepewności po turbulencjach w systemie bankowym. Według RPP inflacja CPI weszła w fazę wyraźnego spadku, a w drugiej połowie roku do tego trendu dołączy również inflacja bazowa. Rada nie deklaruje zakończenia cyklu podwyżek, jednak przy obecnym podejściu RPP i akcentowaniu słabnących perspektyw wzrostu gospodarczego ciężko oczekiwać, że cykl zostanie wznowiony i prędzej należy się spodziewać jego oficjalnego zakończenia.

Krajowe dane makroekonomiczne za marzec wskazały na dalsze wyraźne hamowanie polskiej gospodarki, w szczególności realnej sprzedaży detalicznej, co wynika z utraty siły nabywczej przez konsumenta oraz silnych efektów bazy, ale też ze słabszej od oczekiwań produkcji przemysłowej. Wstępny odczyt inflacji za kwiecień wyniósł 14,7% i był niższy od oczekiwań. Głównym zaskoczeniem była niska jak na ostatnie miesiące dynamika cen żywności wynosząca 0,5% przy ciągle uporczywie wysokiej inflacji bazowej, która prawdopodobnie utrzymała się na poziomie powyżej 12% r/r. Słabnąca koniunktura sprzyja utrzymywaniu stóp bez zmian przez RPP, ale presja inflacji bazowej będzie ograniczała i tak ambitne już wyceny obniżek stóp procentowych.

Umiarkowanie zmiany rentowności na rynkach bazowych sprzyjały stabilizacji krzywej stopy procentowej w Polsce. Na koniec kwietnia rynek wycenia dwie obniżki pod koniec roku, a do końca 2024 roku wycenione jest łącznie 180 pb. obniżek. Krzywa stopy procentowej zmniejszyła swoje negatywne nachylenie ze względu na trochę mocniejszy spadek stóp krótkoterminowych. Stopa 2-letnia spadła z 6,37% do 6,26%, 5-letnia spadła z 5,5% do 5,46%, a 10-letnia z 5,44% do 5,39%. Krzywa dochodowości zachowała się w analogiczny sposób, ale ruchy rentowności były większe co spowodowało kompresję spreadu. Rentowności obligacji 2-letnich spadły z 6,05% do 5,87%, 5-letnich spadły z 5,97% do 5,89%, a 10-letnich spadły z 6,06% do 5,9%. W kwietniu w ujęciu miesiąc do miesiąca ceny obligacji zmiennokuponowych o krótkim horyzoncie do zapadalności były na zbliżonym poziomie, a te o średnim i dłuższym wzrosły o 0,3-0,4%, a dodatkowo zapewniały solidny dochód z narastających odsetek.

W minionym miesiącu Ministerstwo Finansów przeprowadziło dwie aukcje sprzedaży obligacji. Na pierwszej sprzedano obligacje o wartości nominalnej ponad 6 mld zł przy popycie 10,3 mld zł oraz ponad 500 mln zł sprzedaży na aukcji dodatkowej. Największa część aukcji została zrealizowana na 5-letniej obligacji stałokuponowej. Na drugiej aukcji sprzedano obligacje za 9 mld zł przy popycie 11,75 mld zł oraz sprzedaży obligacji za 0,57 mld zł nominału na aukcji dodatkowej. Tak duże zainteresowanie polskimi obligacjami wynikało z konieczności zagospodarowania środków z obligacji OK0423 i kuponów z tych obligacji, które są wypłacane w kwietniu od obligacji stałokuponowych. Największym powodzeniem cieszyły się 5-letnie obligacje zmienno- i stałokuponowe. BGK zrealizował w kwietniu jedną aukcje sprzedaży o wartości nominalnej 1,3 mld zł przy popycie 2,8 mld zł i 200 mln zł na aukcji dodatkowej. W maju Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzić aukcję zamiany 16 maja oraz aukcję regularną 25 maja. BGK zapowiedział aukcje sprzedaży na 11 i 31 maja. Ministerstwo Finansów podało, że w lutym zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacjach skarbowych w walucie lokalnej wzrosło o 1,3 mld zł. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia wynosi około 117 mld, a stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto wynosi 81%.

Rynki stopy procentowej i obligacji oczekują, że cykl podwyżek w wielu gospodarkach zakończył się, a w części jesteśmy już blisko końca. Bankierzy centralni, może z wyjątkiem rynku lokalnego, studzą nadzieje na obniżki stóp procentowych w tym roku. Wyceny rynkowe, w szczególności w USA nie są zbieżne z tą komunikacją. Rynek wyceniając szybsze cięcia prawdopodobnie oczekuje szybszego spadku inflacji i / lub większej recesji, która wymusi złagodzenie polityki pieniężnej. Pozostała część maja upłynie pod obserwacją danych, w szczególności o inflacji oraz obserwacji sektora banków regionalnych w USA. Na rynki mogą mieć wpływ przeciągające się negocjacje dotyczące podniesienia limitu długu w USA, czy potencjalna eskalacja konfliktu w związku z planowaną kontrofensywą w Ukrainie. Na rynku lokalnym nie powinna nas zaskoczyć RPP.

Autor: Skarbiec TFI
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund
wyszukaj fundusz