Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

AKTYWA FUNDUSZU

kapitał (mienie) funduszu obejmujący: środki pieniężne i prawa majątkowe z tytułu wpłat, środki pieniężne oraz prawa majątkowe (np. papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego) nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.

Powrót

 

Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook