Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Otwórz rachunek inwestycyjny

 

Otwórz rachunek

 

Proste i szybkie otwarcie rachunku w 3 krokach:

Wypełnij formularz
1. Wypełnij formularz rejestracyjny

Po wypełnieniu formularza zostaną wysłane e-mailem hasła dostępowe do systemu transakcyjnego - prosimy je zapisać albo wydrukować.
Dostęp do systemu zostanie uaktywniony po podpisaniu Umowy.

Podpisz umowę


2. Podpisz umowę:
- on-line
- korespondencyjnie
- lub osobiście w placówce DM BOŚ

Zrób przelew


3. Zasil konto
i składaj zlecenia online
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:

 

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

Widok zawartości stron

 

 

Wsparcie i Obsługa Klienta

Sprzedaż Instrumentów Finansowych

 

Infolinia czynna w dni powszednie
w godzinach 9:00 - 17:00

tel. +48 22 504 31 04
tel. +48 801 104 104


(koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

 

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Marszałkowska 78/80,
00-517 Warszawa