Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Otwórz rachunek inwestycyjny

 

 

Jestem klientem DM BOŚ

 

Proste i szybkie otwarcie rachunku w 3 krokach:


1. Wypełnij formularz rejestracyjny.

Po wypełnieniu formularza zostaną wysłane e-mailem hasła dostępowe do systemu transakcyjnego - prosimy je zapisać albo wydrukować. Dostęp do systemu zostanie uaktywniony po podpisaniu Umowy.
 


2. Podpisz umowę:
- on-line
- korespondencyjnie
- lub osobiście w placówce DM BOŚ3. Zasil konto i składaj zlecenia online

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Obsługa klienta


 

bossafund@bossa.pl

 


tel. (+48) 22 504 31 04


tel. (+48) 801 104 104


Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
 


Konsultanci obsługi klienta dostepni są:
Poniedziałek - Piątek:od 9:00 do 17:00


Dom Maklerski BOŚ S.A.

ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

Widok zawartości stron

Opłaty już od