Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Otwórz rachunek inwestycyjny

 

 

Jestem klientem DM BOŚ

 

Proste i szybkie otwarcie rachunku w 3 krokach:


1. Wypełnij formularz rejestracyjny.

Po wypełnieniu formularza zostaną wysłane e-mailem hasła dostępowe do systemu transakcyjnego - prosimy je zapisać albo wydrukować. Dostęp do systemu zostanie uaktywniony po podpisaniu Umowy.
 


2. Podpisz umowę:
- on-line
- korespondencyjnie
- lub osobiście w placówce DM BOŚ3. Zasil konto i składaj zlecenia online

 

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Obsługa klienta


 

bossafund@bossa.pl

 


tel. (+48) 22 504 31 04


tel. (+48) 801 104 104


Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
 


Konsultanci obsługi klienta dostepni są:
Poniedziałek - Piątek:od 9:00 do 17:00


Dom Maklerski BOŚ S.A.

ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa