Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

CEL INWESTYCYJNY

założony przez fundusz inwestycyjny cel do zrealizowania, dzięki prowadzonej polityce inwestycyjnej. Jest to określona w statucie generalna "wytyczna", jaką powinien kierować się fundusz w realizacji polityki inwestycyjnej. Dopuszczalne cele inwestycyjne funduszu otwartego lub specjalistycznego otwartego określa Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Z 2004 r., Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).

Mogą to być:

  • a) ochrona realnej wartości aktywów funduszu,
  • b) osiąganie przychodów z lokat netto funduszu,
  • c) wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Cele inwestycyjne funduszy zamkniętych mogą być określone dowolnie.

Powrót

 

Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook