Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

FUNDUSZ INWESTYCYJNY

osoba prawna, działająca na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych środków pieniężnych, w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Powrót

 

Zobacz również:

RACHUNEK NABYĆ

BENCHMARK

VAR99

Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook