Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

JEDNOSTKA UCZESTNICTWA

prawny tytuł do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego otwartego (jednostki uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe), który nie jest papierem wartościowym i nie może być zbywany na rzecz osób trzecich (wyjątkiem jest odkupienie jednostek przez fundusz na żądanie uczestnika tego funduszu, któremu przysługują jednostki). Jednostki uczestnictwa podlegają dziedziczeniu, jak też mogą być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań.

Powrót

 

Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook