Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

ustalane przez zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych zestawienie opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie jednostek uczestnictwa wraz z obowiązującymi w tym zakresie zwolnieniami. Tabele opłat manipulacyjnych dostępne są w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz na stronie internetowej towarzystwa.

Powrót

 

Zobacz również:

NABYCIE

STOPA ZWROTU

DYSTRYBUTOR

Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook