Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

UCZESTNIK FUNDUSZU

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca tytuł prawny (jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny) do udziału w aktywach funduszu. Nabycie jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego jest nabyciem udziału w aktywach funduszu. Uprawnienia uczestnika funduszu nabywa się poprzez zawarcie umowy z funduszem, a na etapie tworzenia funduszu - z towarzystwem, przy czym posiadanie praw uczestnika funduszu wiąże się w takim przypadku z przydziałem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych i wpisem funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Uczestnik funduszu w zależności od rodzaju funduszu posiada prawo m. in. do nabycia, żądania odkupienia, konwersji, zamiany jednostek uczestnictwa, nabycia i żądania wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz uczestnictwa w organach kontrolnych funduszu, takich jak rada inwestorów czy zgromadzenia inwestorów.

Powrót

 

Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook