Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA

wartość aktywów netto funduszu otwartego lub specjalistycznego otwartego w dniu wyceny podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrach uczestników funduszu.

Powrót

 

Zobacz również:

POTWIERDZENIE

STOPA ZWROTU

VAR99

Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook