Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

BETA

miara ryzyka, próbująca ocenić zmienność inwestycji/funduszu poprzez porównanie historycznych stóp zwrotu do stopy odniesienia(zwykle indeksu rynku - np. SP500, WIG20). Beta funduszu = 1 oznacza, że zachowywał się on dokładnie tak samo jak indeks. Beta = 0,8 oznacza, że zmiany funduszu stanowiły zwykle 80 proc.zmian indeksu (mniejsza zmienność), zaś beta = 1,2 oznacza, że zmienność funduszu była wyższa od indeksu o 20 proc.

Powrót

 

Widok zawartości stron
Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.
Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook