Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

ROCZNA ZMIENNOŚĆ

odchylenie standardowe stóp zwrotu w ujęciu rocznym. Jedna z miar ryzyka ukazująca w jaki sposób odchylają się od średniego wyniku (stopy zwrotu) wartości inwestycji. Służy do oceny atrakcyjności inwestycji pod kątem oczekiwanego ryzyka. Im wyższa wartość, tym większa historyczna zmienność rocznych stóp zwrotu i tym większych wahań można się spodziewać, przy inwestycji w dany fundusz.

Powrót

 

Widok zawartości stron
Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.
Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook