Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

ROCZNA ZMIENNOŚĆ

odchylenie standardowe stóp zwrotu w ujęciu rocznym. Jedna z miar ryzyka ukazująca w jaki sposób odchylają się od średniego wyniku (stopy zwrotu) wartości inwestycji. Służy do oceny atrakcyjności inwestycji pod kątem oczekiwanego ryzyka. Im wyższa wartość, tym większa historyczna zmienność rocznych stóp zwrotu i tym większych wahań można się spodziewać, przy inwestycji w dany fundusz.

Powrót

 

Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook