Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

WSKAŹNIK SHARPE'A

wskaźnik ryzyka będący miarą relacji osiągniętej stopy zwrotu w relacji do zmienności miesięcznych stóp zwrotu. Im większa wartość, tym inwestycja charakteryzuje się lepszą stopą zwrotu w relacji do ponoszonego ryzyka (zmienności). Jest to uproszczona wersja wskaźnika nie uwzględniająca stopy wolnej od ryzyka.

Powrót

 

Widok zawartości stron
Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.
Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook