Breadcrumb
Web Content Display

Pliki z danymi - Fundusze

 
dane bieżące (plik sesjafun.prn)

plik
sesjafun.prn

kilka ostatnich plików sesjafun.prn, spakowane

plik
few_last.zip

baza danych w formacie Metastocka

plik
metafun.zip
zawartość bazy

baza danych w formacie tekstowym

plik
mstfun.zip
zawartość bazy

archiwum plików sesjafun.prn

DM BOŚ S.A. udostępnia dane wyłącznie na własny użytek osobisty w celu niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, wykorzystywania w jakiejkolwiek działalności zarobkowej lub niezarobkowej, jak również bez prawa ich udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A.

content lister single

Najwyższe stopy zwrotu

Web Content Display

jak wybrac fundusz

wyszukaj fundusz